Sophie Blade B là người lao động: 1-4 là lỗi của tất cả mọi người, không chỉ mắng Huấn luyện viên Agen Bola

Suo Shuai đã la ó và làm việc chăm chỉ: 1-4 là lỗi của mọi người..Tiền vệ Bồ Đào Nha đã chỉ ra: “Đây là lỗi của mọi người, không phải