Trọng tài+VAR giúp đỡ không thể cứu được hình phạt 100 % của Real Madrid và được phát hành bởi số phút trong bóng đá Portandinandingan cho đến khi kết thúc.

Trọng tài+VAR Trợ giúp không thể tiết kiệm cho Real Madrid 100 % mục tiêu và được phát hành [bao nhiêu phút trong lần đầu tiên của bóng đá để kết thúc.]: Thể thao trên trang web này ngày 8 tháng 8