201 triệu USD và bước đầu chống tham nhũng thành công của FIFA

201 triệu USD và bước đầu chống tham nhũng thành công của FIFA

FIFA Foundation là quỹ mới được FIFA thành lập. Mục đích của quỹ này là nhận tiền bồi thường, sau đó

FIFA gửi đề xuất tổ chức World Cup 2 năm 1 lần cho các thành viên, lý do “hack não” nhưng tốt cho cầu thủ

FIFA gửi đề xuất tổ chức World Cup 2 năm 1 lần cho các thành viên, lý do “hack não” nhưng tốt cho cầu thủ

Chương trình phát thanh El Larguero tiết lộ: “Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã gửi một văn bản tới