giaima

giaima

Giải mã ý nghĩa của các số áo trong bóng đá【giaima】:Áo số 1Chiếc áo số 1 là biểu tượng của các thủ m