Giá cổ phiếu của Juventus giảm 8%!Serie Media: Họ chi 85 triệu điểm SPBO trực tiếp cho Ronaldo mỗi năm

Giá cổ phiếu của Juventus giảm 8%!Serie Media: Họ đã chi 85 triệu Cristiano Ronaldo mỗi năm [SPBO SCORE Live]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 11 tháng 3: Juventus đánh bại Portoralfull 4-4 mét vuông, nhưng cuối cùng